JNSXKNzj

Projekt unijny

Firma VR Mirai Sp. z o.o. od października 2020 realizuje projekt unijny pod tytułem:

„Opracowanie metod badania oraz kształtowania zdolności koordynacyjnych wraz z dedykowanym zestawem metod treningowych w boksie w oparciu o wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości”

Celem naszego projektu jest opracowanie przy wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) eksperymentalnych testów i metod kształtowania koordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM) wraz z programami treningowymi wykorzystującymi ruchy bokserskie.

Stworzone rozwiązanie będzie można zastosować w wielu obszarach związanych z nauką o sporcie i sprawnością fizyczną: szkolnych zajęć WF-u, treningu na siłowni, w klubie sportowym, podczas procesu selekcji zawodników i w trakcie rehabilitacji sportowców. Umożliwi ono przeprowadzanie ćwiczeń i treningów zdalnie na wyższym poziomie precyzji niż trening tradycyjny dzięki możliwości uczenia się ruchów w VR. Autorsko opracowane metody pomiaru i rozwoju KZM u osób uprawiających sport oraz programy treningowe oparte na ruchach bokserskich zostaną przeniesione do wirtualnej platformy treningowej składającej się z dwóch aplikacji: VR Motion Lab oraz VR Martial Arts.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące prace B+R:

  • Opracowanie autorskich testów, ćwiczeń i metod kształtowania zdolności koordynacyjnych w środowisku wirtualnej rzeczywistości,
  • Opracowanie metod ćwiczeń bokserskich z wykorzystaniem VR oraz eksperymentalnego modelu przeciwnika w 3D,
  • Opracowanie finalnej wersji platformy z dwiema aplikacjami (a) testy oraz ćwiczenia zdolności koordynacyjnych (oparte o ruchy stosowane w sportach walki) oraz (b) ćwiczenia boksu.

Rezultaty projektu z pogranicza sportu, aktywności fizycznej i gier komputerowych zostaną wprowadzone na rynek w działalności własnej VR Mirai Sp. z o.o. Zgodnie z przyjętą strategią nowy produkt będzie stanowić flagowy produkt firmy, wytyczający innowacyjne podejście do profesjonalnego treningu KZM i treningu bokserskiego oraz możliwość implementacji tego narzędzia na rynku aplikacji i gier komputerowych, a także firm świadczących usługi z obszaru spersonalizowanych planów treningowych.

Wartość projektu: 4 743 343,91 PLN
Wysokość dofinansowania: 3 591 701,96 PLN

Scroll to top